Page 121
P1050084.jpg
P1050085.jpg

Prev Page ◄| Index |► Next Page


Written in Norse runes, green ink:

Then Thor fled - fleeing fast from wrath and ruin - over fjell over dal - åker og eng - fjernt fra heim og stove - what fears the Æse - trollkiller great . hammerwielder hardy - helmeted horror - fury of firstwife scornfully savaged - lover left behind when spring's urges seized him - oath she swore runebound and mighty - vengeance undying for unfaithful husband and father of felles son - so flaug han fritt fjernt bortom fjella - kom so til vaners heim - grønnkledde landet - her blei han buandes - fjernt ifra furie - gjestfri var vertsfolk mot framandkar - her bjugdes hallar - halmstrødde stablar og stor stabbur og - langt unna jordh var han - trygg ifra harme - tok seg en ny fru - frodig og vårfin - siw sa ho namn var - vansmøy vakker - feiret blei de to lengje og mykje - tidvis tordnet Tor - sint skjelves jorden og stormsvart syns himlen mot auget da - flyg over marken i gudars kjerre - hammar i handa og lynet brakar kring - aldreg meir tilbake drog han til kvinne han kapra og forlot for lenge siden - men alltid han frykta familiens feide - hemn hevda heftig mot systers forlater - niding dei såg han som - edbryten eitrpustar - flyktning feig og fange flygen - snart blei han hedra av høvding for vaner - stormkarl og krigsherre kraftig - Votan kom langveisfra - snakka langt og lenge om mangt mykje


See also:


Prev Page ◄| Index |► Next Page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License