Page 109
P1050061.jpg

Previous Page < | Index | > Next Page


Alphabet: Lemurian

Translation: (lemurian) Invisible text: (roman)
Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.


Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.


Si da, når din levegledes
grønne skog er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.
Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes
grønne skog er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.

Begins on page 108, like so:
Nyttrsaften023.jpg


Previous Page < | Index | > Next Page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License