Page 108
P1050060.jpg

Previous Page < | Index | > Next Page


Alphabet: Lemurian

Translation: (lemurian) Invisible text: (roman)
Ikke som en cæsar gjorde,
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati - elsk din skjebne.


Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier.


Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig,
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.
Ikke som en cæsar gjorde,
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier.

Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig,
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.

Continues on page 109, like so:
Nyttrsaften023.jpg


Previous Page < | Index | > Next Page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License